Divide ET impera vs OVERLOAd (1747 views)

be aNGER
nl base
be ChilAx
be eron
nl kApot
nl xtrm
nl Cupra
nl Joshua
nl L4mpje
nl LavOd
nl saKen
nl sQuid


Keep ET Alive
Join our discord community!
09.04.19 20:00 CEST
Awards awarded to for
Lady Macbeth OVERLOAd Cupra 198 kills
Killing Spree OVERLOAd JOSHUA 10 frags without being killed
Accountant OVERLOAd Cupra 112% kills/killed ratio
He's dead, Jim! dETi norEEEEEE 48 gibs
...and stay dead! dETi norEEEEEE 35% gibs/kill
Lead Poisoning OVERLOAd JOSHUA 145 SMG kills
Spammity spam spam! OVERLOAd Cupra 88 SPAM kills
Fragstealer OVERLOAd Cupra 135 damage per frag
Die! Damn you, Die! OVERLOAd LavOd 253 damage per frag
What objective? dETi ChilAx 1117 XP
Red Shirt dETi norEEEEEE 200 deaths
Are these pliers sharp? dETi norEEEEEE 13 deaths without fragging
Med Pack Whore OVERLOAd LavOd 205 damage per death
Eyes Wide Shut OVERLOAd JOSHUA 11 team kills
Gingerbread man ^VdETi base 44 /kills
Player Summary for the entire Match
[-] (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMD/KD/KdKSDS
dETi ChilAx105111715414745061725452263523840/023/13135/982/2116517987
dETi norEEEEEE6780113720048362723969230918310/01/2097/12343/29175114513
dETi KaPoT7776610814027031322536262264190/08/19102/921/1720918745
dETi xTRMM516478817123372915328270518700/02/2273/829/32174155411
dETi aNGER9569915015437443123373178257951/161/1819/8572/17156113410
^VdETi base58723109185342544233002623210130/15/2190/9619/2421414059
dETi 744753746997214123116113395814677743121/1100/21516/96146/2418214859
OVERLOAd apache210810391571452811032309912081111440/29/17136/8022/2219714356
OVERLOAd Cupra11188519817737143528514199439551/073/1630/10088/3014411289
OVERLOAd Pelliku8084911814737131823420236763270/010/18108/873/2619816058
OVERLOAd JOSHUA11110741571424301128275982500212701/08/20145/7414/20176176106
OVERLOAd LavOd616787712715031613953236774910/212/1763/725/25181186411
OVERLOAd saKen68801119173311632223012084910903/03/1495/10411/2618712077
OVERLOAd 90532682691119143716114677713395852775/0115/14577/104143/2618115078
Player Summary for supply
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx6071915201118042322170/01/19/110/2DKDTK/KKDDDKDDDDDDKDDKKDK
dETi norEEEEEE66541218610120051814180/00/48/103/4/KDDXSKDKDKXDKDKDDDKKKDKDKDDDKDD
dETi KaPoT4059615200121772936540/01/35/100/2DDDKDD/DKDKDDKDKXKDDDD
dETi xTRMM5753814001510512293610/01/28/60/1//K/DK/KTKKDDK/KDDDDDDK
dETi aNGER1235716131113194314241420/17/10/610/1K/KK/KKK/KDKDKKKKSKDKDTDDDDKKD
^VdETi base5640916100416791606640/00/28/71/3KKDDK/K/KDDDD/KDDKKK/DDDD
dETi 67334609112231510659123953560/110/1338/5014/13
OVERLOAd apache2761081013300224781806540/01/38/61/4XKDDDKKD/KKDDKKDKDK/DKDXD
OVERLOAd Cupra126771915311223701476490/011/10/79/4KDDKDK/DKDKTKDSDKKKDKKKKDDK/KKKDKKD
OVERLOAd Pelliku12269119411019221731620/00/311/61/1TDDKSKKXXKDDKDKDKKKKKDD
OVERLOAd JOSHUA1381091813400327372143680/01/217/50/2KDK/DDKDDDKKK/KKDKDKDKKKKK/KKKD
OVERLOAd LavOd3841513501292123751430/01/24/51/4DK/D/DDDKDDDDDKKKTD
OVERLOAd saKen1007211112013196711282051/00/09/82/0DKK/D/DKTDKKDKKDKDKDKK/
OVERLOAd 100476747421241212395106595811/014/1149/3714/15

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx100701414500020962791180/01/313/70/5KDKDDDKDKKDDDDDDKKKKXKKDDKDKK
dETi norEEEEEE315361910041144209500/00/14/72/6/DKDKDDDDDD/KDKDDDD/D/KDK
dETi KaPoT90641011000220112261180/02/28/50/2KKDDDK/KDKDKDDKD/KKDK
dETi xTRMM2238418100313062678180/00/13/81/5KDDKDDDD/KDDDDDDD/DK/D
dETi aNGER53328151015154717331400/04/20/65/0K/KDDKDT/DDD/KDKD//DKKDK
^VdETi base35316172012147826981570/00/05/122/4KDDDDXDDDDKKDDTK/K/DDDDKD
dETi 5528848941002169582142563510/07/933/4510/22
OVERLOAd apache2959119204026409921621930/00/214/127/2DKDDKDTKK/KT/DDKDK/KK/KK/KKX/KDDKKKDDDXKKDD
OVERLOAd Cupra133692015600729041226950/08/10/611/2/KKDXKKDKKKKKDKK/KKKK/K//DKD/D/DKKKD
OVERLOAd Pelliku1128198201218241435290/01/19/50/0DKKK/DKDTK/DKKKDKD
OVERLOAd JOSHUA1181221311102327812220790/00/314/51/2DTKDXK/KD/KXKKDKKDKDKTKK/DKD
OVERLOAd LavOd100865500117941472340/01/04/31/1/KKKKTDDKDD
OVERLOAd saKen8549121411051854106700/00/17/52/3SKXD/KKD/K/DKK/DK/KKKDDKDKD
OVERLOAd 10749878731416241425695824300/010/848/3622/10
Player Summary for sw_goldrush_te
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx14616222159021303532541420/05/119/120/2TKDKKDXTDKDKKKDKKK/KKDKKDKDDKKDDDKKDKDKK
dETi norEEEEEE599816279114254627981670/00/312/195/0DD/DDDD/KKTXKDKSKDDD/DDKKDDKKDKDDDKDDDKKKDKK/D
dETi KaPoT80911620500229763253900/02/214/120/3DDDKXDKD/KDDDKKDDDKDKKD/KDKDKKDKDKKKD
dETi xTRMM71971521811117604216440/00/215/141/4DDKKDDKDKKKKDDKDDDKDTDDDDDKDKD/DKKSKKD
dETi aNGER15211726176114360219591360/011/11/1115/1DDKSKKDKKKDKKK/KDKK/DDKKDKKXKDK/KDK/KKDKKDKTK
^VdETi base789718237013347837131080/01/312/156/3XDDKDKDTKDKKK/D/KDDDDDKDDKDKDKDKKKKKDDK/KDXD
dETi 9866211312344361517397191936870/019/1273/8327/13
OVERLOAd apache210012621214016460730701770/04/417/111/2KKDDKDDDKXDKK/DDKKK/KK/KKDKT/KK/KK/DDKKDDXKDD
OVERLOAd Cupra919421233012337628262240/03/010/167/6KKKKKDKK/KDDDTDDDKKKKDDKX/KKDKKDDDDDKKDDKDDDKD
OVERLOAd Pelliku52901325200317443193360/01/612/90/8/DXDKK/D/KDKDDKKKDKDDKDDDDKKDDDDDDKKDDD
OVERLOAd JOSHUA11612421183020381229372340/00/120/123/5KKDDDDKKDDDDKKDDKKDDKKKKKDKDDKKTKKDDKTKDK
OVERLOAd LavOd83831518101223952949310/03/412/81/4KKK/KKDDD/TDDDKKDDKDDKDKDKKKDKDKDD
OVERLOAd saKen649816253014325924221920/00/312/172/3KDKKDTKDK/DXK/DKDKKDKKDDDDDKD/DKDDKKX/DDDDKD
OVERLOAd 8461510713016061719193173978940/011/1883/7314/28

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx16117521131101333882867800/04/018/100/0KDKDDK/KDKKKKKKDKKD/DDKKKKTDKK/KKKD
dETi norEEEEEE12817327211000139413046910/01/122/184/3KDKDKDKKKKDKDKKKKDKDKK/DKDDKDDDDDDKXKKDKKKKDXDKKKD
dETi KaPoT9413416174013342233291380/01/416/90/1KDKKDTDDKKDKKKKDDDKDKDKKDK/D/K/DKD
dETi xTRMM1008918183123249422261980/00/410/63/4KKDKDDKTKKSKKDD/KKKDKTK/DKD/KKDKDDKDDD
dETi aNGER121831714600127751519840/07/22/98/2DKKXDKKKXKDKKKDKXKDKDDKKD/DDKKDDKD
^VdETi base100134202060110361925391540/01/417/53/1DDK///KDKDK/KKKDK/K/DDTK/KKDK/KKK/KDK/KKD
dETi 11778811910340152119639155267450/014/1585/5718/11
OVERLOAd apache28310015182012316630162630/01/112/113/4KDKKDDKKDKDDDKDDKKKDKKKDKT/KD/DDDD
OVERLOAd Cupra48811531101527223100810/08/40/188/4KDKDKDDD/KDKKDKDDDDDXDDDKKDDDKD/D/KKKXDDD/TDKKD/D
OVERLOAd Pelliku60851220300326903396180/01/211/130/2DDK/DKKDDD/DDKKDKDKDXKDDK/KKKDDDD
OVERLOAd JOSHUA6311312191022244638052590/01/312/101/2KDKDKDDDKDDTKDDKDD/KKTDDKDD/DDKKK
OVERLOAd LavOd63951219000016703314720/03/39/140/3KKKDDDKDDDKDDKKDDDKDDDDDXKKDDDKK
OVERLOAd saKen601251525600128323008180/01/111/172/6DDDKDDDDDK/DDKDKDDDKKDDKDKDKKDKKKDDDKDDK
OVERLOAd 635998113213041315526196397110/015/1455/8314/21
Player Summary for radar
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx150132181260053159202300/04/114/60/0K/KDDDKKKDKKKKKKKK/KX/KDKKD//KD
dETi norEEEEEE78931114400427431603360/00/08/83/2DKDDKKKDDKKDDD/KKDDK/K/K/
dETi KaPoT110811110300321731872340/00/011/70/0KKDKDKKK/K/KDKDDDDKK/
dETi xTRMM788111143015205021271270/00/37/61/0KDKKDDK/K/KD/K/DKDTDDKK/KD
dETi aNGER10773141340032606199600/01/211/71/1KDKKDKKK/KKKDKDKK/DDKD/KDDD
^VdETi base3675719700721762123540/00/06/111/1DDDK/KK/DD//K/DD/KD/DKDKDD
dETi 93535728227012714907117442510/05/657/456/4
OVERLOAd apache275106912301127982705520/00/110/90/1DKKKKDDDDDKDK/DKKDKDTD
OVERLOAd Cupra11310617153003226526381460/04/110/93/1DKKD/KKK/DDDDDKDKDDD/KKKKKKKKDKK
OVERLOAd Pelliku5889712200121842473540/02/05/90/1KDKDDDK/DDKKDKKDDDD
OVERLOAd JOSHUA4483818100423052076560/00/17/131/1KDKD//DDKDDK/KDDKDDKXDDDDK/
OVERLOAd LavOd81549110000738249290/00/29/70/2DKKDDDKDDKDDDKKDKDKK
OVERLOAd saKen3846513200014542523160/00/05/110/0DKDDDDDDDKDKKDDKDD
OVERLOAd 6848455811101911744149073330/06/546/584/6

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx83701012201119732112170/01/110/100/0DDKDDDKDTKDDKDKDDKKKK/K
dETi norEEEEEE896617193002244918591230/00/07/1310/2KDDKDKDKDK/KKDD/DDKKKDDDDDDDKKKDKKKK
dETi KaPoT7267811500113112091360/00/08/100/0DDKDKDKD/XDKDDKDKDKK
dETi xTRMM30464131001778192400/00/04/80/3/KDKDKDDDDDDDDDKD
dETi aNGER76671013800312471925110/03/12/65/1KKDKDDDKDD/KKKKD/DKK/DD
^VdETi base2950517001414592957890/10/16/90/1DDDDK/DDK/DDDXTKD/DKDKD/
dETi 6336654851902129217128682760/14/337/5615/7
OVERLOAd apache220091189501127301279530/10/116/53/3KDKXKT/KKKKKDDKKXDKKKKKDKKKDDD
OVERLOAd Cupra17764169300118341156711/03/07/53/3KKDKDKKDKKKDKKDKKKK/DKKDD
OVERLOAd Pelliku6360711001120271479390/00/28/60/2KDTKDKDD/DKDKDKDKDD
OVERLOAd JOSHUA1501061510501221071708661/00/014/41/4KK/KDKKTDD/KKKKKKDKKKDKDDD
OVERLOAd LavOd1651212000111672179360/00/12/70/3DDDDDDDKDK/DDD
OVERLOAd saKen115841513600430031416180/00/09/100/0/KXKDKDKKDKKDKKKK/KK/KDDDD/KD
OVERLOAd 12045673641903101286892172832/13/456/377/15
Player Summary for adlernest
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx851171720201032023584200/01/316/151/3DKDXDKTKDDDKKDDDDDKKDKDKDKKDKKDKKDKKDDD
dETi norEEEEEE2035524101412162835600/00/54/132/1//DDTKDDDDK/KDDDDDDDDD/DDDKDKD
dETi KaPoT6162111810102574331220/00/412/110/3KDDDKDDDDKDTDDKKDKDKDDDKDKDDKK
dETi xTRMM325782530031935352500/00/48/120/5KDKDDKDDDDKDDDDDD/DD/DK/KDDDDKDKD
dETi aNGER42459211004193623642110/04/30/145/2KD/KXKDDX/K/KDKDDDKDDDD/DDDDDKKD
^VdETi base3466926420324283731360/00/46/123/5DSDK/KKDDDDDDDDSKDKDDDD/KDK/DDKDKDD
dETi 463825913412231413291193513290/05/2346/7711/19
OVERLOAd apache2123901613100626961636360/02/114/50/1KDKK/K/KDKKD/DKDKK/K/KDKKK/DK
OVERLOAd Cupra15713733217001051501881340/015/00/1016/2KDK/K/KDKKKKKKKK/KKKDKK/DKK/KKK/KDK/KDKDDK/XKDKK/K/KDKD
OVERLOAd Pelliku15014521141100134062635360/02/019/100/3DKKDKDDKDKDKKDKKKDKKKDKDKKKDK/KKDKD
OVERLOAd JOSHUA20814825126036373425361070/01/227/40/0KKKT/KKDKKKKKKTKKKK/KK/K/K/KDKKDTK/DDKKD
OVERLOAd LavOd6095915300519442625180/01/17/81/2DDDK//D/KXK/DDKKK/DKDKDKD
OVERLOAd saKen731001419500724211978360/02/111/101/2/DKXDDK/KDK/DDK/DK/KKDKDK/DKKKDK/D
OVERLOAd 1297151189433033519351132912670/023/578/4718/10

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx1425910730011571111100/00/19/21/3KDKDKDKKKKK/KDDKD
dETi norEEEEEE7250811201218931524510/00/28/61/2DKDKKK/KXDKTDD/DKDDKD
dETi KaPoT16048853000140693900/00/17/21/2DKKKDDKKKDKKD
dETi xTRMM8535670002873123700/00/04/42/1KKDKKDK//DKDD
dETi aNGER2126217831122112858241/09/10/28/2K/KKK/KSKTKKDKKKKDKKDDKKKD
^VdETi base1005077100117481745180/00/16/41/2DKKDDDKXKKDKK/D
dETi 12930456451212896037414931/09/634/2014/12
OVERLOAd apache287747810021705159100/00/06/61/0KDD/KKDKDDKKD/K
OVERLOAd Cupra76291013300012731585870/04/20/86/3DDKKKDDDKDDDKDDKDDKKKDK
OVERLOAd Pelliku303841320001530177300/00/02/92/4DDKDDDDDDDDKDKDKD
OVERLOAd JOSHUA7252811500315241786700/02/55/21/1K/KD/DKDKKDKD/DKKDD
OVERLOAd LavOd2027150001598112300/20/01/30/0DDKXDD/
OVERLOAd saKen4034615101378417452601/00/25/51/5D/KDDDDDTKDDDK/DKKDKD/
OVERLOAd 54254366512019741496034171/26/919/3311/13
Player Summary for frostbite
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx100522000013324500/00/02/20/0KDKD
dETi norEEEEEE509120000493433460/00/01/00/2KDD
dETi KaPoT2001542000039838400/00/04/20/0KKDKDK
dETi xTRMM0404000154408180/00/10/10/1/DDD
dETi aNGER75734100029537900/02/10/31/0DKKDDKD
^VdETi base100622100128428800/00/01/11/0K/DK
dETi 88461216200216572137640/02/28/92/3
OVERLOAd apache21502232210039610000/00/12/01/0KKDKS
OVERLOAd Cupra1003444000134237000/02/10/12/1DKD/KKKD
OVERLOAd Pelliku661823200042847600/00/02/30/0DDKKD
OVERLOAd JOSHUA1002000100011311100/00/03/00/0KKK
OVERLOAd saKen40925100042851000/00/02/40/1DDKDDKD
OVERLOAd 91103111461011707156700/02/29/83/2

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx0602000013032100/00/00/20/0DD
dETi norEEEEEE3311130001378481180/00/01/20/0/DDK
dETi KaPoT66823200043451500/00/02/30/0KDKDD
dETi xTRMM5082411121635941830/00/12/01/0K/K/DTS
dETi aNGER751434010130922670/01/00/12/2DKD/KKSX
^VdETi base33513000027340000/00/01/20/1DDKD
dETi 43529193214168725372080/01/16/103/3
OVERLOAd apache2200162100004189600/00/02/10/0KDK
OVERLOAd Cupra3008310010300136190/02/00/12/0TKDKK
OVERLOAd Pelliku0503000029935600/00/00/20/1DDD
OVERLOAd JOSHUA600296100011033323180/00/03/00/0KK/K
OVERLOAd LavOd1001222200054959400/00/22/10/0KKXDD
OVERLOAd saKen1501232100036827200/00/03/10/1KDKKD
OVERLOAd 225821610301129671777370/02/210/62/2
Player Summary for bremen_b3
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx811681822100327033233540/04/214/120/4KDKKKDDDDDD/KDDKKKDDDKDK/KK/KKDKDDKDKKDD
dETi norEEEEEE618816265122302830291960/00/312/175/3/KK/DDDDKKDDDDDDKDDDDKKDDDKDTKDKDKKDKDSKDTKK
dETi KaPoT7592121620112370337070/01/212/130/1DDDTXDKKKDKDKDDKKDDXKDDDDKK/DKK
dETi xTRMM38948212002190136621260/01/27/110/5DKDD/KKDKDDKDK/DDDDDDDDDKDKDD
dETi aNGER68851319200328781902400/08/20/125/3KKKDKDDK/KDDDKKDDK/KD/KKDDDDDDDKX
^VdETi base457311243014206127032970/02/510/130/3K/DKK//XDTDDDDDKDKDDDDDKDK/KKDDDKDKDD
dETi 616007812815141514941178997200/016/1655/7810/19
OVERLOAd apache212510920160034334819371560/11/321/71/1DDKKXKDKKKKKT/KTDDKKDKDKKDKDDK/KK/TKK/DD
OVERLOAd Cupra1411042417300336642036810/07/53/1111/1KKKDDKDKK/K/KDDKDKXDKDDKXXKK/KKKKDKKKKKDKDDD
OVERLOAd Pelliku1111062018400534452687360/02/318/90/2DKDKKKD/DKK/K/DKDDKKKKDDK/KDKKXKDDKKDK/
OVERLOAd JOSHUA15611925168012362129681690/03/117/126/1DKDKKKKDKKDKKDDKKK/KKDKDTDKDKKDKDKD/KKDKKK
OVERLOAd LavOd718310143003159024591300/03/16/81/3/DKDD/KDDKDDK/KKDKKXKDDKD
OVERLOAd saKen8611813151021223128541131/00/314/90/2DKD/TTKKKKKKKDDKDKDDDDDKDKDKDD
OVERLOAd 1156391129619061817899149416851/116/1679/5619/10

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
dETi ChilAx100821313400222582489360/02/011/90/2/DKDKDKKKDKKDDKDKKDKKDKDD/
dETi norEEEEEE106711716701221331574250/00/110/108/4K/DKKKDDKDDDKKDDTKKKXDKK/KKDDDKDDKK
dETi KaPoT3345412000012841964400/01/13/80/3DDDDDKKDDDDDKDKD
dETi xTRMM334541210119632161950/00/25/60/3/DDKDKDDTKDDKDDDD
dETi aNGER10757141340022123154000/04/23/87/2K/KKDKDDKKKKXKDDKKK/DKDDDKDD
^VdETi base127961411200526171729360/01/112/51/0K/K/KK/KKKDDKKDKDK/K/KDKD
dETi 84396667718021211378114572320/08/744/4616/14
OVERLOAd apache214110617123012255014131600/00/014/74/4DTD/KDKKKKDKKDKDDKK/KDXKDKKDKKK
OVERLOAd Cupra123821613500123141513680/06/10/810/3K/DKDDKKDKDDKDDKDKKDKKDKKKDKK
OVERLOAd Pelliku109631211500219212042170/01/111/60/2K/KKKDDDDKKKDDDK/KKKKDD
OVERLOAd JOSHUA46496138002138523891440/00/26/70/2DKDDDDDKDDDK/KKDK/D
OVERLOAd LavOd5351713100115872095180/00/17/80/3DKDKDKDDKDDK/KKDDDDD
OVERLOAd saKen43547162014170019262320/00/37/71/3KDXK/DDDD/KKDDDT/KDD/KKDD
OVERLOAd 86405657824021211457113786390/07/845/4315/17

» View plaintext endround stats
Player Chats
dETi norEEEEEE [Warmup]: :D
OVERLOAd JOSHUA [Warmup]: hf
dETi norEEEEEE [Countdown]: hf
dETi aNGER [Countdown]: succes jongens, dat wij mogen winnen!
[14:42]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[13:09]: The Allies have captured the forward bunker!
[13:07]: The Axis have captured the forward bunker!
[12:54]: The Allies have captured the forward bunker!
dETi KaPoT [12:47]: HAHAHAHA
dETi aNGER [12:46]: XD
[12:41]: The Allies have breached the Forward Bunker Gate!
OVERLOAd Cupra [11:58]: :d
[11:51]: The Allies have opened up the Forward spawn rear exit!
[11:30]: The Depot Fence has been constructed.
[10:56]: The Allies have breached the Depot Gate!
[10:53]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[10:46]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[9:57]: The Allies have breached the Depot's east wall!
[9:17]: The Allied Truck is in position!
[9:01]: The Crane Controls have been constructed.
[9:01]: The Allies have activated the crane!
[8:47]: The Allies have loaded the Gold Crate onto the Truck!
OVERLOAd Cupra [8:01]: ??????
[7:33]: The Allies have escaped with the Gold Crate!
[Intermission]: >>> Clock set to: 7:26
[Countdown]: Vote FAILED! (Start Match )
dETi norEEEEEE [Countdown]: hf
OVERLOAd JOSHUA [Countdown]: gl
dETi norEEEEEE [7:09]: :-)
[7:08]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[2:15]: The Allies have breached the Forward Bunker Gate!
[1:22]: The Allies have opened up the Forward spawn rear exit!
[0:26]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[0:21]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[Intermission]: >>> Objective NOT reached in time (7:26)
dETi KaPoT [Intermission]: wp boys
dETi KaPoT [Warmup]: waar zijn de grappen mannen..
[14:45]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
dETi aNGER [13:56]: Xd
dETi aNGER [13:56]: Xd
[13:33]: The Tank has been repaired!
[13:30]: Allied team has stolen the Tank!
[12:29]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[12:23]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[12:13]: The Tank has been damaged!
[12:04]: The Tank has been repaired!
[11:36]: Allied team has destroyed the Bank Doors!
[11:32]: The Tank has been damaged!
dETi aNGER [9:46]: JAHH
dETi aNGER [9:45]: koekoek
[6:13]: Allied team is escaping with the Gold Crate!
[5:36]: Truck Barrier #1 has been constructed.
OVERLOAd Pelliku [5:34]: I loll'd in rl O.O XXDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
[4:50]: Truck Barrier #1 has been destroyed.
[3:44]: Allied team escaped with the Gold Crate!
[Intermission]: >>> Clock set to: 11:15
OVERLOAd saKen [Intermission]: lekker boys
dETi norEEEEEE [Intermission]: gg
dETi norEEEEEE [Countdown]: hf
[11:01]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[8:20]: The Tank has been repaired!
[8:06]: Match is PAUSED! (Axis)
[8:06]: Match resuming in 225 seconds!
[8:06]: Match resuming in 210 seconds!
[8:06]: Match resuming in 195 seconds!
[8:06]: Match resuming in 180 seconds!
[8:06]: Match resuming in 10 seconds!
[8:06]: Match resuming in 9 seconds!
dETi norEEEEEE [8:06]: sry
[8:06]: Match resuming in 8 seconds!
[8:06]: Match resuming in 7 seconds!
[8:06]: Match resuming in 6 seconds!
[8:06]: Match resuming in 5 seconds!
[8:06]: Match resuming in 4 seconds!
[8:06]: Match resuming in 3 seconds!
[8:06]: Match resuming in 2 seconds!
[8:06]: Match resuming in 1 seconds!
[8:06]: FIGHT!
[8:01]: The Tank has been damaged!
[5:22]: The Tank has been repaired!
[5:19]: Allied team has stolen the Tank!
[5:15]: The Tank has been damaged!
[5:08]: Tank Barrier #1 has been constructed.
[4:57]: The Tank has been repaired!
[4:19]: Tank Barrier #1 has been destroyed.
[4:04]: The Tank has been damaged!
[3:55]: The Tank has been repaired!
^VdETi base [3:35]: :)
[3:31]: The Tank has been damaged!
[3:29]: The Tank has been repaired!
[3:27]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[3:19]: Allied team has destroyed the Bank Doors!
[3:19]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[3:09]: The Tank has been damaged!
OVERLOAd Cupra [2:07]: ???
[1:01]: Allied team is escaping with the Gold Crate!
OVERLOAd apache2 [0:34]: gg
OVERLOAd LavOd [0:27]: lekker
dETi KaPoT [0:03]: wp jongens
dETi norEEEEEE [0:01]: gg
OVERLOAd apache2 [0:01]: wp
[Intermission]: >>> Objective NOT reached in time (11:15)
OVERLOAd saKen [Intermission]: gg
dETi norEEEEEE [Intermission]: Radar?
OVERLOAd saKen [Warmup]: onder andere
OVERLOAd apache2 [Warmup]: ya
OVERLOAd Cupra [Warmup]: bedankt voor de gtv
dETi KaPoT [Warmup]: geen dank
OVERLOAd Cupra [Warmup]: kunnen we straks samen terugkijken
dETi KaPoT [Warmup]: same
dETi KaPoT [Warmup]: Xd
dETi ChilAx [Warmup]: bij 4-2 stoppen en verder op normale serv?
dETi KaPoT [Warmup]: hahahaha
^VdETi base [Warmup]: :)
dETi xTRMM [Warmup]: gamestv mafia
dETi norEEEEEE [Warmup]: :D
dETi norEEEEEE [Warmup]: :D
dETi norEEEEEE [Warmup]: :D
dETi KaPoT [Warmup]: dETi > Decerto 2012? :x
dETi xTRMM [Warmup]: gelijk ego die kapot
dETi xTRMM [Warmup]: pomp het maar weer in de grond
OVERLOAd saKen [Warmup]: lekker boys
dETi ChilAx [Warmup]: zoiezo gerekt worden nu :D
dETi norEEEEEE [Warmup]: Als squid zover is
OVERLOAd JOSHUA [Countdown]: hf
dETi KaPoT [Countdown]: hf mannen
[11:37]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[11:03]: Allies capture the Forward Bunker!
[10:35]: Allies have breached the Main Entrance and secured the Forward Bunker!
^VdETi base [9:59]: jezus
dETi norEEEEEE [9:58]: HOW DO YOU DO?
dETi norEEEEEE [9:58]: HOW DO YOU DO?
[9:55]: Allies have breached the Side Entrance!
OVERLOAd Cupra [9:48]: ???
[9:46]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[9:42]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[7:17]: Axis have returned the objective!
[5:55]: Allies have secured the East Radar Parts!
[3:00]: Allies have secured the West Radar Parts!
[Intermission]: >>> Clock set to: 8:59
dETi norEEEEEE [Intermission]: gg
OVERLOAd saKen [Intermission]: gg
[8:37]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[7:29]: Allies have breached the Side Entrance!
[7:02]: Allies capture the Forward Bunker!
[5:12]: Allies have breached the Main Entrance and secured the Forward Bunker!
[4:52]: Allies have secured the West Radar Parts!
[4:17]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[4:01]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
OVERLOAd Cupra [0:46]: WIJ STAAN BINNEN GEK
OVERLOAd apache2 [0:46]: gg
OVERLOAd JOSHUA [0:45]: wp
[0:45]: Allies have secured the East Radar Parts!
[Intermission]: >>> Objective reached at 8:14 (original: 8:59)
dETi xTRMM [Intermission]: XD
dETi norEEEEEE [Intermission]: :>
OVERLOAd saKen [Intermission]: gg
OVERLOAd apache2 [Intermission]: we stonden binnen :D
dETi xTRMM [Intermission]: et en strikes
dETi norEEEEEE [Intermission]: wpwp
^VdETi base [Intermission]: oma op bezoek, fijne avond jongens
dETi ChilAx [Intermission]: hij heeft net 1u strikes liggen zoeken
dETi norEEEEEE [Warmup]: gogo lavod
dETi norEEEEEE [Countdown]: hf
OVERLOAd JOSHUA [Countdown]: hf
[8:00]: The Doors are opening!!
[6:28]: Allied Command Post spawn active!
[6:28]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[5:17]: Allied Command Post spawn disabled!
[5:17]: Axis team has destroyed the Allied Command Post!
[2:49]: Allied Command Post spawn active!
[2:49]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
dETi norEEEEEE [2:00]: :-)
dETi aNGER [0:33]: wat een publicgame is dit
[0:12]: Allied Command Post spawn disabled!
[0:12]: Axis team has destroyed the Allied Command Post!
[Intermission]: >>> Clock set to: 10:00
dETi norEEEEEE [Intermission]: deathspree 22 denk ik
dETi norEEEEEE [Intermission]: :-D
dETi xTRMM [Intermission]: BLUF
dETi ChilAx [Intermission]: En op supply ook al?
dETi ChilAx [Warmup]: hue <3
dETi norEEEEEE [Warmup]: Daar 24
dETi KaPoT [Warmup]: ?Xd
OVERLOAd saKen [Warmup]: kappa
[7:30]: The Doors are opening!!
OVERLOAd JOSHUA [7:12]: XD
dETi aNGER [7:10]: Xd
dETi aNGER [7:10]: Xd
dETi aNGER [7:10]: Xd
[7:06]: OVERLOAd JOSHUAcalled a vote.
[7:05]: Vote cancelled
[7:04]: Allied Command Post spawn active!
[7:04]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[4:55]: Main blast door opening!
dETi xTRMM [4:43]: GGWP
dETi KaPoT [4:43]: gg
dETi aNGER [4:40]: ggs
[4:39]: Allied team has transmitted the documents!
[Intermission]: >>> Objective reached at 5:20 (original: 10:00)
OVERLOAd saKen [Intermission]: gg
[Countdown]: Vote FAILED! (Start Match )
[9:17]: The Main Door has been breached!
[9:16]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
^VdETi base [8:39]: JAH
OVERLOAd saKen [8:36]: stamperd
[8:35]: The Service Door has been breached!
^VdETi base [8:32]: step ik precies op spwan
^VdETi base [8:32]: :X
[8:24]: The Allies have transmitted the Supply Documents!
[Intermission]: >>> Clock set to: 1:35
dETi xTRMM [Intermission]: WWWWWWWWWW
dETi aNGER [Intermission]: we moesten stoppen aan ons hoogtepunt
dETi ChilAx [Warmup]: :D
dETi ChilAx [Warmup]: of de lucky maps niet spelen <3
dETi norEEEEEE [Warmup]: :D
dETi aNGER [Warmup]: deze maps zijn totaal ons ding niet XD
OVERLOAd saKen [Warmup]: ons wel
OVERLOAd saKen [Warmup]: altijd geluk
dETi xTRMM [Warmup]: guus geluk
dETi aNGER [Warmup]: kapot nochtans ook, onze gambler van het team jonge
OVERLOAd saKen [Warmup]: lampje heeft een stuiver uit 1940
dETi KaPoT [Countdown]: psv style
[Countdown]: Vote FAILED! (Start Match )
dETi aNGER [Countdown]: rijke tata, verdient barkis
dETi KaPoT [Countdown]: xD
[0:42]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
dETi KaPoT [0:17]: gg
dETi norEEEEEE [0:11]: gege
dETi aNGER [0:08]: wp
OVERLOAd saKen [0:05]: gG
[Intermission]: >>> Objective NOT reached in time (1:35)
^VdETi base [Warmup]: geen tacs
^VdETi base [Warmup]: gewoon ruppen
[Countdown]: Vote FAILED! (Start Match )
[14:41]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[14:33]: The Allies have captured the forward bunker!
[14:31]: The Axis have reclaimed the forward bunker!
[14:24]: The Allies have captured the forward bunker!
OVERLOAd JOSHUA [14:15]: je body heeft hem gepakt?
dETi KaPoT [14:12]: jah
[13:58]: The side door has been destroyed!
[13:42]: Truck Barrier #1 has been constructed.
[13:26]: The main gate has been destroyed!
[8:24]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[8:00]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
^VdETi base [7:51]: bril
[7:19]: The Wooden Barrier has been constructed.
[6:58]: The Allies have captured the keycard. The generator has been started!
[6:56]: Allied team has gained access to the truck!
[6:24]: Truck Barrier #1 has been destroyed.
[5:38]: The Truck has been repaired!
[4:10]: Allied team has escaped
[Intermission]: >>> Clock set to: 10:49
dETi norEEEEEE [Intermission]: gg
OVERLOAd saKen [Intermission]: gg
dETi norEEEEEE [Warmup]: cupra wat voor nerddingen deed jij daar aan die vlag
dETi xTRMM [Warmup]: ik dacht ik heb flag staat daar mg
dETi ChilAx [Warmup]: xd
[10:22]: The Allies have captured the forward bunker!
[9:54]: The side door has been destroyed!
[9:46]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[9:24]: The main gate has been destroyed!
[8:55]: 'xD Sebhes, connected
[8:52]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[8:25]: 'xD ShaMaN, connected
[7:46]: 'xD Sebhes, connected
[7:21]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[6:56]: The Wooden Barrier has been constructed.
[6:51]: elysium ~ Sebhes disconnected
[6:49]: ET<3SHAMAN disconnected
dETi aNGER [6:37]: Xd
dETi aNGER [6:37]: Xd
[6:28]: The Allies have captured the keycard. The generator has been started!
[6:27]: Allied team has gained access to the truck!
[6:00]: The Truck has been repaired!
[4:23]: Truck Barrier #2 has been constructed.
[3:22]: Truck Barrier #2 has been destroyed.
dETi KaPoT [3:19]: gg wp
[2:55]: Allied team has escaped
[Intermission]: >>> Objective reached at 7:54 (original: 10:49)
OVERLOAd saKen [Intermission]: gg
OVERLOAd apache2 [Intermission]: nog 1tje?
OVERLOAd Cupra [Intermission]: goldrush!?

These stats are experimental and while we usually get very accurate numbers we can't guarantee they are 100% spot on. You can however view the endroundstats: Those are the endroundstats 1:1 how they were spammed on the server console, they are guaranteed to be correct (unless they're off, which sometimes happens too :p).
Some examples that will definitely break stats:

  • Server crash / restart
  • Players reconnecting with new ids
  • Too many random renames between rounds

Credits to the author of StatWhore of which we borrowed the awards and the general layout of the stats.
Thanks to Hannes who made the software that extracts all the stats from tv demos available to us.