Wij zoeken Teams 3v3 6v6 neem een bezoekje op onze webpagina en Teamspeak
ts.dutchexpandables.nl
neem contact op met een van onze admins en we kunnen er iets van maken

Onze punten
Eigen Game/voice servers
Shoutcasters
Website
altijd in voor een uitbreiding


Over Ons

Ken je dat, een verhaal van een vriendengroep die bij elkaar gekomen is via via via...? Eigenlijk zijn de Dutch Expandables ook ontstaan. Sigii speelde regelmatig bij een andere community, ThaSySman kwam een keer langs en bleef ook hangen en als snel kwam het idee om zelf iets te gaan beginnen. Puur met het idee om lol te hebben. Een trend op dit moment is om het gamen super serieus te nemen.

Dat is niet de insteek van de Dutch Expandables. Wij willen graag op veel vlakken actief zijn. Zo zijn we nu al actief in: GTA, Call of Duty, Arma 3, rFactor, Assetto Corsa, Counter Strike, Dirty Bombs, World of Warcraft en nog meer spellen. Maar zo zie je, voor allerlei soorten games ben je welkom bij de Dutch Expandables.

Wij zijn begonnen op 16 juni 2016. Direct hebben wij de domeinnamen geregistreerd, een teamspeak server in de lucht gebracht en een website geplaatst. Uiteraard, het is allemaal hobby werk dus alles is natuurlijk nog in ontwikkeling, maar dat zal het uiteindelijk ook altijd blijven. We staan open voor kritiek (opbouwend) en voor Tips and Tricks.

We houden er van om gezellig te gamen met TeamSpeak aan. Vaak word er ook nog Skype aan gezet maar dat is allemaal een eigen keuze en bij ons geen verplichting. Wij hebben eigenlijk altijd lol met de leden van de Dutch Expandables en daar ligt daarom ook onze kracht.

Voel je vrij om eens langs te komen. Je kunt ons vinden op de pagina leden, maar ook natuurlijk op onze teamspeak of op onze game servers!

Voor meer informatie kun je uiteraard terecht bij onze leden, of natuurlijk bij Sigii of ThaSySman!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are looking for teams of all calibres please visit our website and Teamspeak
ts.dutchexpandables.nl
contact one of our admins and we can make something of it

our items
Own Voice Servers
Shoutcasters
Website
live streams
always up for an expansion


About us

You know that, a story of a group of friends who came together through via via ...? Actually the Dutch Expandables have emerged. Sigii played regularly in another community, ThaSySman came over and continued to hang and the idea came as quick chance to begin something. Purely with the idea to have fun. A trend right now is to take gaming super seriously.

That is not the approach of the Dutch Expandables. We want to be active in many areas. So we are already active in GTA, Call of Duty, Arma 3, rFactor, Assetto Corsa, Counterstrike, Dirty Bombs, World of Warcraft and many more games. But as you see, for all kinds of games, you are welcome to the Dutch Expandables.

We began on 16 June 2016. Immediately, we have registered the domain names, a Teamspeak server into the air and placed a Web site. Of course, it's all hobby work so everything is obviously still in development, but that will remain in the end always. We are open to criticism (constructive) and Tips and Tricks.

We love to play games cozy with TeamSpeak to. Often there will also put to Skype but that is all its own choice and in our no obligation. We almost always have fun with the members of the Dutch Expandables and that therefore our strength lies.

Feel free to come by. You can find our members on the page, but also of course our team peak or on our game servers!

For more information, please speak with our members, whether natural or by Sigii ThaSySman!