back 2 kill vs #erAse.et Runo<3 (4363 views)

pl meehow
pl WuT
pl Abj
pl hunter
pl jiN
pl Vi3ri
nl esSe
gb med1xza
fi toNi
pl Kirej
nl aphesia
de Oxy
20.08.14 22:30 CEST
Awards awarded to for
Lady Macbeth eA.aea :b 132 kills
Killing Spree Abjisb2k 8 frags without being killed
Accountant eA.aea :b 126% kills/killed ratio
He's dead, Jim! eA.aea :b 36 gibs
...and stay dead! eA.esSe :> 34% gibs/kill
Lead Poisoning eA.aea :b 103 SMG kills
Spammity spam spam! hunterisb2k 48 SPAM kills
Fragstealer hunterisb2k 149 damage per frag
Die! Damn you, Die! Vi3riisb2k 256 damage per frag
What objective? TAG|med1xza xDDDDDD 612 XP
Red Shirt hunterisb2k 121 deaths
Are these pliers sharp? Vi3riisb2k 9 deaths without fragging
Med Pack Whore TAG|med1xza xDDDDDD 186 damage per death
Eyes Wide Shut TAG|med1xza xDDDDDD 8 team kills
Gingerbread man erasetoNy 30 /kills
Player Summary for the entire Match
[-] (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMD/KD/KdKSDS
Abjisb2k835578510319012415347156604290/16/672/538/1618115287
jiNisb2k624096310211002110723154041940/02/658/483/2017015138
hunterisb2k743939012120032413203132377940/022/923/5948/2614710957
meehowisb2k735178010916041913579138334990/01/867/5813/2017012746
WuTisb2k815499211326032717710166833010/07/578/637/1519314859
Vi3riisb2k503535811616021811375175692700/03/648/779/1919615139
isb2k702778468664108013133819379238624870/041/6346/7788/1917614058
eA.jerik:x77588759717031615847161893500/02/769/647/921116746
newb8053277969011514141162751930/04/768/516/2518417058
eA.esSe :>674717310725232411778108222610/01/1040/5216/191619975
eA.aea :b12560313210536161620006137526971/04/4103/8430/815213065
erasetoNy102495979520023017108104143820/024/917/5147/1117611055
TAG|med1xza xDDDDDD9761277791808713506144852250/05/474/576/1217518385
a 913301531579125323108923868193721081/040/4371/57112/1217714366
Player Summary for bremen_b3
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
Abjisb2k138143251820074019286600/13/019/93/1KDKK/KK/D/KD/DDK//KK/DKKDKKDKKKKKKKKDDKKKDK
jiNisb2k6054915000518772219720/00/09/40/7/KKDDXK/K/DDKK/DDKKK/DDDD
hunterisb2k1098723216028290618911560/04/18/713/5K//KD/KKKKK/KDD/KKKKDTK/KKKDD/TKKKD/KKDKDDKDDD
meehowisb2k94951617400324202445360/01/311/104/1K/KDDDKKDKDDKDKK/KKK/DKKDDDDKKKDD
WuTisb2k891021719600633692693360/01/114/102/2KDK/K/KK/KDKKDDDK/KDD/D/KDKKKDDKKDKD
Vi3riisb2k406382010011782287300/01/46/121/4DKD/DDKDDDKDDKKDKKXDDDDKDDDDD
isb2k885449811019023016373149873000/110/967/5223/20
eA.jerik:x7310917234025306533791520/00/115/154/2DTDTKDKDDDKDKKD/DDDKDKD/KDK/KKDKDKK/K/DDKK
newb761221317101225343343130/01/112/71/7DDKDKDK/DDKKKKDDKD/KDDKKDDTKDKD
eA.esSe :>477691940021164194500/00/37/82/6DDDKDKDD/KDDDKKDKDDKDDD/KDDK
eA.aea :b639014227103310029371521/01/28/144/2KDDDDKDKDKK/DKDK/DDDDKDDDDKDKD/KKSKK
erasetoNy886615174014263820241550/06/32/128/2/KXKXDDKKX/DKKKDKDDDKK/DKD/DKKTXDDKKD
TAG|med1xza xDDDDDD66941218401124862745130/01/011/141/4KDDDDDKTDDKDDKKKDDK/DDDKKXKDKDKD
a 695578011624151714987163734851/09/1055/7020/23

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
Abjisb2k7286811600319631929720/01/07/60/2D/KKDDDDD/DKDKKK/KK
jiNisb2k602991540011129218000/00/09/140/0K/DDDDKDKDKDDKDDKDKDDDKK
hunterisb2k68421116300118681521470/05/21/105/4KK/DDDKDDDKKKDKDKDDXKDDKKDDD
meehowisb2k100821212201213411373890/00/012/91/0KKDDK/DDDDK/KDKKKDTDDKKKK
WuTisb2k92751213200424481700780/00/112/70/1DK/DKDK/KD/K/DKKDKKDKDKDK
Vi3riisb2k5348815200413072166520/00/08/100/1//DKDDDKDDKKK/KDDK/DDDK
isb2k74362608219011510056108693380/06/349/566/8
eA.jerik:x16279138101017451739460/00/114/70/0KKXKKDTKKKKDKDKKDKDDKDD
newb100841010200022141887760/00/09/101/1KDKKDKKXDDKDKDKDKDKDD
eA.esSe :>38535132023106714741170/00/16/70/3DT///KDDDDTKDKDDKDKXD
eA.aea :b10063141420102099151630/00/015/150/0DDDKDKDKXKKDDDDKKKDKKDKDKDKKTD
erasetoNy1337416123015208313521400/03/38/45/1DKK/KK//KKDTDKKK/KKDKXKDKKD/KD
TAG|med1xza xDDDDDD8158911300016612088180/00/17/92/1DKDKKDKKKDDKDDKDDKDD
a 10241167681305810869100564000/03/659/528/6
Player Summary for supply
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
Abjisb2k731282230500432264764560/01/320/181/4/KDKDKDDKDK//KKDKDDKKKK/DDKXDKDKDDDDDKDDKDDDDKDKKKDKD
jiNisb2k38961231300326724667680/00/410/122/7D/KK/DKDKDDKDDDDKKDDDKDDKDDDD/KDKDDDDDDDDKD
hunterisb2k4785194060110278540013450/05/10/1715/7D/KDK/KD/DDKK/D/DDKKDDDK/KDKKKDDDK/DTK/DDD/KDDDDKDDKDD/DDDKK
meehowisb2k511311835101433684478830/00/217/182/7KDKDDK/KDDDKDDDDDDK/KDDKDKDDDK/D/DKDKDDDDDDKDKKDKDTDKK
WuTisb2k721302129500338204293500/02/017/202/5K/KDDDDDDKKDKDKKD/KDKDKDD/DDDDKDDDKDDKKKDKDKDKKKDK
Vi3riisb2k621022032600636305126710/00/116/224/3KDDDKD/DKKDKKDDDDKKDKDDDK/K/DDK/DKDDDDKDDK/KK/KKDDKXD
isb2k5767211219726023019501273296730/08/1180/10726/33
eA.jerik:x651751726500449554231580/00/316/161/3DK/DDKDDDDDKDKDKDKDDKDKDKK/KDK/K/DDDKKDKKDD
newb751242128200738854122320/01/218/102/9DKKDKD/DK/KKDDK/KDDKKDKDKDDDK/KKDK/DDDK/DKKK/DKDD
eA.esSe :>8711027319101242552832900/01/210/122/4/D/K/K/D/KDK/DDDKD/KKKKKKKDKDKD/KKKKKSDDDK/K//KKDKDK/KDKDD
eA.aea :b185181522814017606929021930/01/041/1911/3KKDKD/KKKDDDKDKKKKDKKKKDK/KKKDKXKDDKKKD/KKKDKKKK/KDK/KKKKK/KDK/KKKTKDKDKKKDKDKKDDK
erasetoNy9611326273001151002251380/07/00/1315/4/D/K/K/K/KKKD/DKDKDDDKDDKDK/KKD/K/KKKKDKXKKDKK//DKKDKD
TAG|med1xza xDDDDDD1711982414601030653163700/01/123/111/2KDDKKKKKKKKDDKKKDKKKDTKDDKDKKDKKKKDKDDD
a 11390116715439124127329195014810/011/8108/8132/25

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
Abjisb2k577516283018356928891580/01/213/133/5DDD/DKKDKDKDKD/KKD/DDTD/DDKK/DKK/DKK/KDKKD/DD
jiNisb2k721081622300924152949180/01/215/60/4K///KKK/K/DDKDKD/K/DKDKDKD/DDKKDK/KDKD
hunterisb2k696016233004251624921480/04/40/912/7KDDDKDDKDKXDDDKKDDK/KDKK/KKDK/KK/KDDDDDD
meehowisb2k908018204024253818172550/00/314/83/7/KKKDKD/KDKDKTTDKDKDKDDDDK/KDK/KDDDKKXKKXD
WuTisb2k11014522208035411434261370/02/020/123/4/KDKK/KD/KTKKDDDKKKKK/KDDKDKTKK/KDDDKDKDKTDXKD
Vi3riisb2k656713204021222132071020/01/010/164/7DDKDDKDXKXDKXDDDDDXKD/DKDKDKDKKDKKTTDKD
isb2k7753510113325083117373167808180/09/1172/6425/34
eA.jerik:x65751320500321823289360/00/111/122/3DKDDKDKDKD/DKD/KKKDDK/DDKDKKDDDDK
newb94781819300222163209180/02/114/112/4DDKKKKKDKDDK/KDKKDKKDKKKDDD/DDDDKDKDK
eA.esSe :>611061321511218942124540/00/25/119/4/KDDDKDKDKDKD/DDTDKKDDDDKDKKDDKDSKK
eA.aea :b125117201650023667320500/01/216/113/2KDKDKDDKDKKKKKKXKKKKKDD/KDKDKDDDDK/KD
erasetoNy84871619200133462263490/05/30/1310/2DKKDDKDDDKKDD/DKDDKDKDKKKDKKDKDDKDK
TAG|med1xza xDDDDDD115138221940023475328300/03/017/132/4KK/KDDKKDKDDKKKDDDKKDKDDDD/KKDDKKKKKDKKDK
a 9160110211424111216780173731570/011/963/7128/19
Player Summary for radar
[-] 1st Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
Abjisb2k666569200114171381750/00/15/41/2KKDKD/DKDDDKKDD
jiNisb2k6661812100114551790180/00/07/71/2DDKKKDKKDKDDK/DDDKDD
hunterisb2k12262119200016501428180/02/17/52/3DKKDKDDKKKDDKDKKDKKD
meehowisb2k83771012200323011719360/00/09/51/3KKDKDKD/DK/KKDDD/KKKDD
WuTisb2k10756151450052406183900/02/210/50/1/KKKDKKDK//K/KKDKK/KDKKDDKDDD
Vi3riisb2k5853712200311661706450/01/16/50/2DKDDKKDDKDD//KD/KKD
isb2k8437457681400131039598631920/05/544/315/13
eA.jerik:x4680613000317802161580/01/15/80/1KDDKDKDKDDDDD/KD/X/K
newb5061612100012452028360/00/26/90/3DDDDDDKXDKDDDKDKKDKX
eA.esSe :>697591330021353158600/00/16/82/2KK/DKDKDDD/DKKKDDDKDKD
eA.aea :b1067017166033265221281910/01/09/1610/0KDKDKDKDDKD/KKTKX/KK/DDKDKTKXXKDKXDDKKTD
erasetoNy1207112104006168882300/03/00/34/1K/K/KDKK/DDD/KKKKK//KK
TAG|med1xza xDDDDDD625658004111451669660/00/19/40/1/DDDKTKDKDTTKDTDK
a 7641355721407159863103953510/05/535/4816/8

[-] 2nd Round (click columns to sort, the [+] to expand)
NameEffXPKDGSuiTK/KDGDRTDKnfP/RSMGSPMEvents
Abjisb2k1146087100111531831680/00/08/30/2KD/KDDKDKDKKKDK
jiNisb2k1286197000211751599180/01/08/50/0KK/DKKDDKKK/KDKD
hunterisb2k83571012000114781904800/02/07/111/0KKD/DDDDKDKKDDDKKKDDKK
meehowisb2k465261330031611200100/00/04/82/2DDKD/D/KDDKDD/DDKKK
WuTisb2k274151800041553273200/00/15/90/2K/D/DKDDKDK/DD/DDDDDKDD
Vi3riisb2k112021710031269249100/00/02/120/2DD///DKDDKDDDDDDDDD
isb2k682914074500148239125581660/03/134/483/8
eA.jerik:x128709720012120139000/01/08/60/0DDKK/KKKDKKDKKDD
newb9063910000420471686180/00/19/40/1K/D/KDKKDKDKK/K/KDD
eA.esSe :>1005110102003204586100/00/16/61/0KDK/KDD/KKKDK/DKDKKD
eA.aea :b166821592011241910641580/00/014/92/1DKTKKDKXDKXKKDDKK/DKKKDKKKD
erasetoNy12084121040032253170100/00/07/65/1/DKKK/KKKDK/KKKDKDKDDD
TAG|med1xza xDDDDDD556859102316741537580/00/17/60/0XTTDKKD/KDD//KDKD
a 11041860551103151255882392340/01/351/378/3

» View plaintext endround stats
Player Chats
erasetoNy [Warmup]: pozdra dla nejm
jiNisb2k [Warmup]: :D
WuTisb2k [Warmup]: shoutout ladyrose
WuTisb2k [Warmup]: i specjalne pozdrowienia dla najlepszego kolegi et nejma :*
Vi3riisb2k [Warmup]: nejm podobno w nastepnym roku na jedynce zamiast gmocha ma omawiac mecze
Vi3riisb2k [Countdown]: Have fun
Vi3riisb2k [Countdown]: good luck
Vi3riisb2k [Countdown]: cu @ spawn
[Countdown]: The Allies have captured the forward bunker!
[Countdown]: The Axis have reclaimed the forward bunker!
[12:48]: The Allies have captured the forward bunker!
[12:47]: The Axis have reclaimed the forward bunker!
[12:43]: The Allies have captured the forward bunker!
[12:31]: Truck Barrier #1 has been constructed.
[12:22]: The side door has been destroyed!
[12:21]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[12:08]: The main gate has been destroyed!
[11:10]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[11:03]: The Allies have captured the keycard. The generator has been started!
[11:01]: Allied team has gained access to the truck!
[10:29]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[10:21]: The Wooden Barrier has been constructed.
[8:18]: The Truck has been repaired!
Abjisb2k [8:09]: :)
Abjisb2k [6:57]: xD
[6:13]: Truck Barrier #1 has been destroyed.
[5:06]: Allied team has escaped
[Intermission]: >>> Clock set to: 9:54
jiNisb2k [Warmup]: roll the bones
Vi3riisb2k [Warmup]: Be Right Back
jiNisb2k [Warmup]: roll the bones
meehowisb2k [Countdown]: jedziesz afesia!
meehowisb2k [Countdown]: a potem cfg mi dasz
[9:34]: The Allies have captured the forward bunker!
jiNisb2k [9:18]: :XD
[9:17]: The side door has been destroyed!
[8:46]: The main gate has been destroyed!
[8:42]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[8:12]: Truck Barrier #1 has been constructed.
[6:19]: Match is PAUSED! (Allies)
[6:18]: Match resuming in 225 seconds!
[6:18]: Match resuming in 10 seconds!
[6:18]: Match resuming in 9 seconds!
[6:18]: Match resuming in 8 seconds!
[6:18]: Match resuming in 7 seconds!
[6:18]: Match resuming in 6 seconds!
[6:18]: Match resuming in 5 seconds!
[6:18]: Match resuming in 4 seconds!
[6:18]: Match resuming in 3 seconds!
[6:18]: Match resuming in 2 seconds!
[6:18]: Match resuming in 1 seconds!
[6:18]: FIGHT!
[6:11]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[6:08]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[5:28]: The Allies have captured the keycard. The generator has been started!
[5:27]: Allied team has gained access to the truck!
[5:04]: The Truck has been repaired!
[4:59]: Truck Barrier #1 has been destroyed.
[3:08]: Allied team has escaped
[Intermission]: >>> Objective reached at 6:45 (original: 9:54)
Vi3riisb2k [Intermission]: :D
Vi3riisb2k [Intermission]: szesc na szesc
Abjisb2k [Warmup]: Nie tlumacz sie
Vi3riisb2k [Warmup]: Jak nie
Vi3riisb2k [Warmup]: tak w telewizji
meehowisb2k [Warmup]: afesia jednak nie chce twojego konfingu
meehowisb2k [Warmup]: abj jest lepszy
WuTisb2k [Warmup]: jak mozna zwichnac reke przy waleniu konia?
jiNisb2k [Warmup]: roll the bones
Vi3riisb2k [Warmup]: ja trenuje bjj
Vi3riisb2k [Warmup]: mordor
WuTisb2k [Warmup]: blow job job?
Vi3riisb2k [Countdown]: whatcha gonna do?&1 Whatcha gonna do when they come for youj?
[14:42]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[14:07]: The Allies have captured the forward bunker!
[13:51]: The Depot Fence has been constructed.
meehowisb2k [13:49]: AFESIA NO CO TAK SUABO?
[13:39]: The Allies have breached the Forward Bunker Gate!
Abjisb2k [13:37]: WTF 0% ACC FROM pf but one hit one kill !
Abjisb2k [13:32]: 1/0
[13:00]: The Allies have opened up the Forward spawn rear exit!
[12:04]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[11:53]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[10:56]: The Allies have breached the Depot's east wall!
[8:57]: The Allies have breached the Depot Gate!
erasetoNy [8:10]: apina
WuTisb2k [8:06]: ankka
erasetoNy [8:03]: apina
[6:54]: The Allied Truck is in position!
[6:53]: The Crane Controls have been constructed.
[6:50]: The Allies have activated the crane!
[6:36]: The Allies have loaded the Gold Crate onto the Truck!
[0:54]: The Allies have escaped with the Gold Crate!
[Intermission]: >>> Clock set to: 14:05
jiNisb2k [Warmup]: roll the bones
[13:49]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[10:51]: The Allies have captured the forward bunker!
[10:46]: The Allies have breached the Forward Bunker Gate!
[10:38]: The Depot Fence has been constructed.
[10:15]: The Allies have opened up the Forward spawn rear exit!
[10:02]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[9:42]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[8:47]: The Allies have breached the Depot's east wall!
[8:23]: The Allies have breached the Depot Gate!
[6:10]: The Crane Controls have been constructed.
[6:05]: The Allies have breached the Depot's west wall!
[6:04]: The Allied Truck is in position!
[5:37]: The Allies have activated the crane!
[5:23]: The Allies have loaded the Gold Crate onto the Truck!
meehowisb2k [4:05]: ESSE NO PENIS
erasetoNy [3:51]: esse vagina
[3:46]: The Allies have escaped with the Gold Crate!
[Intermission]: >>> Objective reached at 10:19 (original: 14:05)
erasetoNy [Intermission]:
meehowisb2k [Intermission]: yez
jiNisb2k [Warmup]: roll the bones
[11:39]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[11:32]: Allies capture the Forward Bunker!
[11:31]: Axis reclaim the Forward Bunker!
[10:55]: Allies have breached the Side Entrance!
[10:33]: Allies capture the Forward Bunker!
[9:20]: Allies have breached the Main Entrance and secured the Forward Bunker!
[8:26]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[8:23]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
[7:38]: Allies have secured the East Radar Parts!
[4:47]: Allies have secured the West Radar Parts!
[Intermission]: >>> Clock set to: 7:12
jiNisb2k [Warmup]: roll the bones
[6:31]: Allies capture the Forward Bunker!
[6:24]: Axis Command Post constructed. Charge speed increased!
[6:08]: Allies have breached the Side Entrance!
[5:44]: Allies have breached the Main Entrance and secured the Forward Bunker!
[5:36]: Allied team has destroyed the Axis Command Post!
[5:32]: Allied Command Post constructed. Charge speed increased!
WuTisb2k [5:24]: xDDD
[3:59]: Allies have secured the East Radar Parts!
Abjisb2k [2:10]: pff
[0:46]: Allies have secured the West Radar Parts!
[Intermission]: >>> Objective reached at 6:26 (original: 7:12)
Abjisb2k [Intermission]: gg
erasetoNy [Intermission]: gg
Vi3riisb2k [Intermission]: GGS
hunterisb2k [Intermission]: gg
meehowisb2k [Intermission]: BB
[Intermission]: hunterisb2k disconnected
[Intermission]: Vi3riisb2k disconnected
[Intermission]: jiNisb2k disconnected
[Intermission]: meehowisb2k disconnected
[Intermission]: erasetoNy disconnected
[Intermission]: eA.aea :b disconnected
[Intermission]: Abjisb2k disconnected
[Intermission]: newb disconnected
[Intermission]: eA.esSe :> disconnected
[Intermission]: WuTisb2k disconnected

These stats are experimental and while we usually get very accurate numbers we can't guarantee they are 100% spot on. You can however view the endroundstats: Those are the endroundstats 1:1 how they were spammed on the server console, they are guaranteed to be correct (unless they're off, which sometimes happens too :p).
Some examples that will definitely break stats:

  • Server crash / restart
  • Players reconnecting with new ids
  • Too many random renames between rounds

Credits to the author of StatWhore of which we borrowed the awards and the general layout of the stats.
Thanks to Hannes who made the software that extracts all the stats from tv demos available to us.